Otomotiv Yan Sanayi Kısaltmaları İçin Sözlük

Otomotiv Yan Sanayi Kısaltmaları İçin Sözlük

Otomotiv sanayinde çalışanlar bilirler ki sektörde oldukça fazla kısaltma mevcuttur. Özellikle de eğer sektöre yeni başlayan biriyseniz en basit kısaltmalarda bile zorlanabilirsiniz. Ana sanayilerin kullandığı ortak kısaltmalar olsa da bazen bu kısaltmalar birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Çalışanlar da bu kelimeleri tecrübeli arkadaşlarına sorsalar dahi bazen yanıt bulmakta zorlanırlar. Bu kısaltmalar doğru şekilde aranmadığı taktirde çoğu zaman google bile çözüm olamamaktadır.
Otomotiv sanayinde çalışan tüm meslektaşlarım için en çok kullanılan kısaltmaları “otomotiv sanayi kısaltmalar sözlüğü”nde derledim. Bu çalışmada ağırlıklı olarak Toyota ve Ford gibi önde gelen OEM’lere ait kısaltmalar bulunmaktadır. Eminim ki burada bulamayacağınız pek çok kısaltma olacaktır. Eksik bulduğunuz kısaltmaları sözlüğün büyümesi için bana iletebilirsiniz.

Tanım/Nedir?İngilizce/Japonca Açılımı                                                                                                                            
Türkçe Karşılığı
3M Muda-Mura-Muri
5SSeiri-Seiton-Seiso-Seiketsu-Shitsuke
Tertip-Düzen-Temizlik
AARAppearance Approval Report
APQPAdvanced Product Quality System
İleri ürün kalite sistemi
Aftermarket
OEM (Original Equipment Manafacture) dışında üretilen alternatif yedek parça
Andon
Görselleştirilmiş hata önleme sistemi
ANSIAmerican National Standards Institute
Uluslararası Amerikan Standartları Enstitüsü
APMAverage per Month
Aylık ortalama 
APQPAdvanced Product Quality Planning
İleri ürün kalite planlaması
APWAverage per Week
Haftalık ortalama 
Assembly
Montajlanmış son ürün, daha kısaltılmış hali “assy” olarak geçebilir.
C/OCarry Over
Daha önceden olan ve kullanılan (care over şeklinde yanlış telaffuzu olabilir)
CADComputer Aided Design
Bilgisayar destekli tasarım
CAMComputer Aided Manufacturing
Bilgisayar destekli üretim
Casting
Döküm
CCARConcern and Corrective Action Release
CFControl Fixture
Kontrol Fikstürü
CFRCost and Freight
Changeover
Üretim hattında kalıp/jig değişimi (süre) için kullanılır.
CIFCost, Insurance and Freight
CIPCarriage and Insurance Paid to
CNCComputer Numerical Control
Nümerik (sayısal) bilgisiyar kontolü (tezgah,makine için kullanılır)
Component
Komponent, bileşen
COQCost of Quality
Kalite maliyeti
CpProcess capability
Proses yeterliliği
CpkProcess capability index
Proses yeterlilik indeksi
CPTCarriage Paid To
DAPDelivered At Place
DATDelivered At Terminal
Datum
Referans alınan nokta
DDPDelivered Duty Paid
Die
Kalıp
DPMDelivery Per Million
Gecikmeli gönderilen ürün adeti / toplam sevk edilen ürün adeti x 1.000.000
DPODays Payable Outstanding
Ödeme vadesi
DSODays Sales Outstanding
Alacak vadesi
ECIEngineering Change Instruction
Mühendislik değişiklik talimatı
EDPEnd Delivery Point
Son Teslimat Noktası
EOEngineering Order
Mühendislik değişikliği bilgisi
EOPEnd of Production
Seri Üretim Bitiş Tarihi
ERPEnterprise Resource Planning
Kurumsal Kaynak Planlama
ESOWEngineering Statement of Walk
ETALEarly Tool Authorisation Letter
Erken tooling yapımına başlanması için yetkilendirme yazısı
EXWEx Works
Face lift
Otomobil sektöründe modelin makyajlanan serisi
FASFree Alongside Ship
FCAFree Carrier
FMEAFailure Mode Effects Analysis
Hata türü ve etkileri analizi
FOBFree On Board
GembaThe real place
Olay yeri
Gemba walkSeeing the actual process on shop floor
Üretimde yerinde görme
Genchi GenbutsuGo and see
Git ve yerinde gör
Go/ No-Go gaugeGeçer geçmez ölçüm
GPDSGlobal Product Development System
Uluslararası Ürün Geliştirme Sistemi
HeijunkaProduction Levelling
Üretimi Seviyelendirme
Incoterms
ICC tarafından belirlenen dış ticaretteki teslim şekli. Ör: EXW, DAP, DDP vs
ISOInternational Organization for Standardization
Uluslararası Standartlar Teşkilatı
ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
ISO 16949
Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
JITJust In Time
Tam zamanında üretim
Jidoka
İnsan kontrollü otomasyon (Otonomasyon)
Jig
Üretim sırasında kullanılan hatta bulunan aparat
Joint Venture
Ortak girişim (firmalar arası ortaklık)
KaizenContinuous improvement
Sürekli iyileştirme
Kanban
Kart
Lean Manufacturing
Yalın Üretim
LTLead Time
Termin süresi
Market share
Pazar payı
MASMaster Activity Sheet
Proje Akış Planı denebilir. Proje devreye alınmadan önceki planı gösterir
Milk Run
Tarifeli döngüsel sefer
MonozukuriManufacturing
Üretim geliştirme
MRPMaterials Resource Planning
Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi
MUDAWaste
İsraf
MURAUnevennes
Dengesiz yüklenme
MURIOverburden
Aşırı yüklenme
OEEOverall Equipment Efficiency
Ortalama ekipman verimliliği
OEMOriginal Equipment Manufacturer
Orijinal parça üreticisi
OESOriginal Equipment Supplier
Orijinal parça tedarikçisi
OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
P&LProfit and Loss
Kar ve Zarar
PDCAPlan-Do-Check-Act
Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al
PFEPPlan for Every Part
Her bir ürün için plan
PFMEAProcess Failure Modes Effect Analysis
POKA-YOKEMistake-Proofing
Hata Engelleme
PPAPProduction Part Approval Process
Üretim parçası onay prosesi
PPMParts Per Million
Kalite problemi yaşanan hatalı ürün adeti / sevk edilen ürün adeti x 1.000.000
PSWPart Submission Warrant
PVProduction Validation
RFIRequest for Invoice
Fatura Talebi
RFQRequest for Quotation
Teklif Talebi
Root Cause Analysis
Kök neden analizi
SAESociety of Automotive Engineers
Otomotiv mühendisleri derneği
SCMSupply Chain Management
Tedarik zinciri yönetimi
Scrap
Hurda
Seiketsu
Süreklilik
SeiriSort, Clearing, Classify
Yapılanma
Seiso
Temizlik
SeitonSimplify, Set in order, Configure
Düzen
Setup time
Kalıp değişim süresi
Shitsuke
Özen
SMEDSingle Minute Exchange of Dies
Model Dönüş Sürelerinin Kısaltılması (MDS)
SOBASupplier on Board Agreement
Tedarikçi anlaşma onayı
SOPStart of Production
Seri üretim başlangıç tarihi
Sorting
Sınıflandırma, Ayıklama
SPMSupplier Performance Management
SQESupplier Quality Engineer
Tedarikçi kalite mühendisi
SREASupplier Request for Engineering Aprroval
Tedarikçinin mühendislik değişiklik onay talebi
STASupplier Technical Assurance
Stamping
Press işlemi
SWIStandardized Work Instructions
Standart çalışma talimatları
Tact TimeMeasure time
Tier 1 Supplier
Direkt anasanayiye üretim yapan tedarikçi
Tier 2 Supplier
Anasanayiye üretim yapan tedarikçiye üretim yapan tedarikçi
Tooling
Kalıp, Jig, Kontrol fikstürlerinin tümünün ortak kullanım adı
TPMTotal Productive Maintenance
Toplam verimli bakım
TPSToyota Production System
Toyota üretim sistemi
TQMTotal Quality Management
Toplam kalite yönetimi
TRSTime Reply Sheet
Mühendislik değişikliği için zamanında yanıt verme dokümanı
VAValue analysis
Değer katma analizi
VEValue engineering
Değer katma mühendisliği
WERSWorldwide Engineering Release System
Beğendiysen paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir